บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา fm จะมาถึงในบากู

เวลา:2019-08-29
author:董八妈

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาซลัตโก Lagumdzhiya จะมาถึงที่บากูในวันที่ 7 มิถุนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะหารือเกี่ยวกับโอกาสของความร่วมมือกับฝ่ายอาเซอร์ไบจันกระทรวงการต่างประเทศอาเซอร์ไบจัน

ศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์จะจัดการประชุมกับ Lagumdzhiya ซึ่งรัฐมนตรีจะส่งงานนำเสนอเรื่อง "บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา - อาเซอร์ไบจาน: ความสัมพันธ์ทวิภาคี"

เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเข้าร่วมจำนวนเจ้าหน้าที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง