อดีตประธานาธิบดีโรมาเนียทัวร์โบราณสถานบากู

เวลา:2019-09-08
author:连鼗霪

อดีตประธานาธิบดีโรมาเนีย Emil Constantinescu ซึ่งอยู่ในบากูเพื่อเข้าร่วมการประชุมด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้ไปเยี่ยมชม Icharishahar เมืองเก่าซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงอาเซอร์ไบจาน
อดีตประธานาธิบดีได้รับแจ้งเกี่ยวกับ Icharishahar ซึ่งรวมอยู่ในรายการมรดกโลกของยูเนสโก
Constantinescu เยือนวัง Shirvanshahs ในศตวรรษที่ 15 และ Maiden Tower ในศตวรรษที่ 12 ซึ่งถือเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของประเทศ
นอกจากนี้เขายังได้เยี่ยมชม Sirataghli Complex และ Art Garden

หมวดหมู่ข่าว